Aktuální info od výrobce obalů Solpap

Naše výroba probíhá bez omezení, u našich dodavatelů je dostatek vstupních materiálů a zastavení výrob není plánováno.

Přesto může dojít, např. z důvodů vyšší moci, ke změně stávající situace, a proto si Vám dovolujeme nabídnout možnost Vašeho předzásobení.