Instalace nové linky

Nová linka se bude totiž instalovat na místě té stávající, kterou před tím budeme demontovat. Celková doba odstávky linky na výrobu klopových krabic by tak měla být od  3.9. do 2.10.2022.
 
Chceme Vás ujistit, že jsme připraveni kapacitně po všech směrech, abychom Vám vyrobili krabice do zásoby na období zmiňovaných čtyř týdnů. Máme předjednáno navýšení dostupného množství vstupního materiálu, disponujeme dostatečnou kapacitou jak na lince, která se bude měnit, tak na ostatních linkách a strojním vybavení. Zároveň jsme si zajistili dostatečné skladovací prostory.
 
Abychom stihli výrobu před 3.9., potřebujeme dostat objednávku nejpozději do 19.8.2022.
 
Jedná se o odstávku jedné z linek. I v průběhu její odstávky budeme moci vyrobit určité množství náhradním způsobem na ostatních linkách.
 
Vzhledem k dopravě ze zámoří nemůžeme v současné komplikovanější globální zásobovací situaci vyloučit případný posun termínu odstávky, o kterém Vás budeme neprodleně informovat.
 
Věříme, že společně to dobře zvládneme k oboustranné spokojenosti a těšíme se, až Vám budeme moci představit výhody výroby krabic z naší nové linky.