Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky hraje klíčovou roli v potravinovém dodavatelském řetězci

 

 

Členské firmy Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) pracují na plný výkon, aby pro výše uvedená nepostradatelná odvětví zajistily dodávky obalů. Všechny závody jsou plně funkční a doprava surovin není dosud výrazněji problematická.

SVVL a jeho členové sledují velmi bedlivě současnou situaci a přijali příslušná preventivní opatření k udržení výroby a ochraně jejich zaměstnanců. Ta zahrnují mimo jiné organizování home office pro kancelářské funkce, omezení/zákaz návštěv ve firmách, omezení/zákaz služebních cest pracovníků, zrušení externích schůzek a jejich nahrazení neosobní formou komunikace (telefon, videokonference), zvýšení hygieny na pracovištích, častější úklid a desinfekce, intenzívní interní komunikace v rámci prevence respiračních onemocnění, zákaz řidičům, dopravcům a dodavatelům být v přímém kontaktu s našimi zaměstnanci pokud to není nezbytně nutné, práce s rouškami a v minimálně stanoveném odstupu, omezení využívání jídelny.

Jedním z problémů, který ještě není všude vyřešen je to, že zaměstnanci nemohou posílat své děti do dětských školek. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o průmysl zajišťující funkčnost potravinářského řetězce, je řešení tohoto problému věnována vysoká priorita.

Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky bude oporou v této krizové situaci. Nicméně, je také závislý na dovozu surovin. Odvětví proto naléhavě žádá vlády evropských zemí, aby ponechaly své hranice otevřené a nekomplikovaly průjezd kamionů, jelikož tato doprava je nezbytná pro výrobu obalů a tím také pro odvětví lékařské a potravinářské.

Článek převzat ze serveru packaging-cz.cz. Zobrazit původní článek