Chráníme životní prostředí

Uvědomujeme si odpovědnost za životní prostředí. Podívejte, co pro něj děláme

Next Box

Jako první v ČR jsme již v roce 2012 začali dodávat obaly Next Box. Jsou vyrobeny z kompaktnější a lehčí lepenky při stejné nebo mírně vyšší vzpěrové pevnosti proti konvenčním materiálům. Je to díky vyšší frekvenci nižší vlny a použití pevnějšího papíru Next Fibre vyrobeného z vláken získaných technologií šetrné recyklace.
Chrání přírodu nižšími emisemi:

  1. Při výrobě a přepravě papíru.
  2. Při dopravě a manipulaci vlnité lepenky.
  3. Při dopravě, manipulaci a skladování obalů.

Hybridy

Od začátku roku 2018 za Vámi jezdíme v hybridech. Necháváme za sebou malou uhlíkovou stopu. Průměrná spotřeba našich vozů se pohybuje kolem 4 l/100 km. Hybrid je bezpečný, když potřebujete rychle přidat rychlost, abyste zabránili kolizní situaci. Vedle spalovacího benzínového motoru v tu chvíli sešlápnutím pedálu uvedete v činnost současně elektromotor.
Vůz při menší potřebě výkonu sám automaticky vypíná spalovací motor a nevydává tedy hluk při stání, dojíždění a rozjezdech na křižovatkách, v zástavbě a na parkovištích.
Všichni účastníci silničního provozu s tímto projevem musí počítat. Na jedné straně nižší hluk, na druhé straně vyšší ostražitost.

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC® CoC

 28.1.2019 jsme dosáhli certifikace zpracovatelského řetězce FSC® CoC. 

Forest Stewardship Council® (FSC®) je mezinárodní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora šetrného a současně prosperujícího lesního hospodářství.

Svým zapojením do dodavatelského řetězce jsme se rozhodli nadále spolupracovat výhradně s certifikovanými dodavateli. Na úplném začátku našich vstupních surovin stojí druhově vyvážené lesy, které nejsou holosečně káceny, nevysušuje je tak slunce, déšť z nich neodplavuje živiny, naopak nechává se v nich část dřevní hmoty zetlít.

Takové lesy a pralesy dál poskytují domov všem živočichům a rostlinám, třeba i ohroženým lidoopům nebo množství druhů, které jsme ještě ani neobjevili. Pro nás všechny tyto lesy mění skleníkový plyn oxid uhličitý na kyslík.