Obaly vyrobené obnovitelnou energií
Obaly vyrobené obnovitelnou energií
Kontaktujte nás
Udržitelnost

Letecký pohled na Solpap koncem září 2023 prozrazuje novinku

A je to, provozujeme elektrárnu. Obnovitelná energie ze slunce pohání naše stroje na výrobu obalů, výpočetní techniku a osvětlení a další spotřebiče v našem výrobním areálu v Třebechovicích pod Orebem. Maximální výkon je 498,60 kWp.

Pro optimalizaci využití vyrobené energie byla instalovaná FVE doplněna o bateriové úložiště o kapacitě 240 kWh jež umožňuje doplnit odběr el. energie v odběrových špičkách nebo když dojde ke krátkodobému poklesu vyrobené el. energie v důsledku nepříznivého počasí.

FVE přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie, které Solpap dosud nakupoval z výroby z neobnovitelných zdrojů.

Letecký pohled na solpap s nově nainstalovanou ftv elektrárnou

Přínosy nové investice

Je jich více, proto si je prohlédnětě v jednotlivých bodech přehledně vyjmenovaných níže.udes selecting and arranging interface elements. User interface design includes selecting and arranging interface elements design select design includes selecting no one text element

Proč FTV v Solpapu?:

  1. Snížení dlouhodobé uhlíkové stopy firmy Solpap.
  2. Zajištění významné části spotřeby elektřiny, při plném svitu slunce pokryje maximální momentální spotřebu všech zařízení.
  3. Stabilnější provozní náklady výroby.
  4. Udržení a zlepšení konkurenceschopnosti výrobků.
  5. Více spokojených zákazníků.

Jak to vnímají naší zaměstnanci

Pro instalaci panelů bylo nejdřív potřeba prozkoumat únosnost střech a následně provádět opravy a posílení vybraných míst. To si vyžádalo stavební práce, které byly někdy chvílemi někdy několikahodinovým zátěžovým faktorem z hlediska hluku. Bylo to potřeba, jsme rádi, že je hotovo a že budeme díky instalaci podnikové elektrárny více ochráněni před výkyvy ceny elektřiny.

Obaly vyrobené obnovitelnou energií

Pozdrav obchodním partnerům

Solpap posiluje udržitelnost svoji i celého dodavatelského řetězce.

  • Stabilnější ekonomické vstupy nepovedou k tak razantním tlakům na cenu produktů v dobách zvyšování cen elektřiny.
  • Přidáváme se do řetězce výroby papíru z recyklátu, výroby lepenky a výroby obalů s nízkou uhlíkovou stopou.
  • Přijeďte se podívat a můžete si u nás také dobít baterii vašeho elektrického vozu.

Chcete odebírat obaly, které jsou vyrobeny za pomocí většinového podílu obnovitelné energie?

Jiří Horák
NEŽ TO ZABALÍTE . . .

Pojďme vymyslet obalové
řešení pro vaše podnikání

Kontaktujte nás

Máte bližší specifikaci své poptávky? Odpovězte na další otázky.