Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Solpap, s.r.o.
Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Solpap, s.r.o.
Kontaktujte nás
Novinky

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Solpap, s.r.o.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Financováno evropskou unií nextgenerationeu

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Solpap, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003634

Popis projektu

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Solpap, s.r.o. o výkonu 498,60 kWp, na střechách nemovitostí, jež jsou majetkem společnosti Solpap, s.r.o. .

Pro optimalizaci využití vyrobené energie bude instalovaná FVE doplněna o bateriové úložiště o kapacitě 240 kWh jež umožní doplnit odběr el. energie v odběrových špičkách nebo když dojde ke krátkodobému poklesu vyrobené el. energie v důsledku nepříznivého počasí. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Vzhledem k výkonu FVE bude připojení provedeno v přípojném bodě VN. Provozovna má vlastní přípojný bod VN a kde je vysokonapěťový transformátor.

FVE přispěje ke snížení spotřeby elektrické energie, které doposud žadatel nakupuje z výroby z neobnovitelných zdrojů.

Cíle projektu

  • Instalace fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště v areálu společnosti Solpap, s.r.o. .
  • Zavedení inovativní technologie, která podpoří energetickou nezávislost společnosti.
  • Prostřednictvím výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů snížit emise znečišťujících látek.
  • Dosažení úspor v nákladech na elektrickou energii, kterou společnost Solpap, s.r.o. potřebuje pro svou výrobu.

Contact Us

Máte bližší specifikaci své poptávky? Odpovězte na další otázky.